Behandling av personuppgifter

Synsholmens kolloförening (802412-4847) registrerar och lagrar dina personuppgifter för att kunna utföra de åtaganden vi har gentemot dig. Observera att du inte får lämna samtycke för denna behandling åt andra utan deras medgivande. Därför är viktigt att du vid inskick även fått deras samtycke.

DE UPPGIFTER VI KAN KOMMA ATT REGISTRERA ÄR
 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Barnets personnummer
 • Specialkost
 • Hälsodeklaration och den info du lämnar i textfälten på denna
 • Kontaktpersoner för barnet under kollovistelsen
 • Den information du själv väljer att lämna i “övrigt”-fältet på hälsodeklarationen eller per mail
DESSA REGISTRERADE PERSONUPPGIFTER KAN KOMMA ATT ANVÄNDS FÖR
 • Kontakt med dig inför och efter kollovistelsen
 • Uppföljning/utvärdering
 • Planering av verksamheten

Dina registrerade personuppgifter kan komma att lagras så länge som det behövs för att ovanstående aktiviteter kan genomföras, dock längst till nästkommande kollosäsong (året efter vistelsen).

DINA REGISTRERADE PERSONUPPGIFTER KAN KOMMA ATT LAGRAS I
 • Ett excelark / worddokument med barnlistor i föreståndarnas datorer
 • Vårt mailsystem (där personuppgifterna mellanlagras krypterade och oläsbara)
 • Vår barnpärm på kollot där barnens hälsodeklarationer förvaras utskrivna under perioden
DINA REGISTRERADE PERSONUPPGIFTER KAN KOMMA ATT DELAS MED
 • Anställda på kollot
 • Kollobarn som deltar vid samma kolloperiod som enbart får veta de andra barnens namn
PUBLICERING AV BILDER

I vår verksamhet tar vi ibland bilder och film för att använda i kollokatalogen, på vår hemsida eller i sociala medier. Dessa bilder lagras i vår bildbank och kan klassas som en personuppgift om det går att känna igen personerna på bilden/filmen. På den hälsodeklaration du lämnar innan avresa till kollot, kan du välja om barnet får förekomma i ett sådant sammanhang eller ej.

DINA RÄTTIGHETER
 • Du har rätt att få ett utdrag av all information vi registrerat om dig
 • Du har rätt att få reda på vart informationen har kommit ifrån, om du inte registrerat den själv
 • Du har rätt att begära ändring av dina registrerade personuppgifter
 • Du har rätt att återkalla detta samtycke
 • Du har rätt att bli raderad från våra register. Med undantag av sådant där lagen kräver eller tillåter att vi sparar informationen